اینستاگرام
abolfazll910
تلگرام
coasam@
ایمیل
info@coasam.com

مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی:

  • عمر مفید بالا
  • کاهش جریان راه اندازی کشیده شده از از شبکه
  • کاهش تنش های الکتریکی
  • افزایش دامنه تغییرات ممکن برای سرعت موتور نسبت به روش های مکانیکی
  • امکان راستگرد و چپگرد کردن موتور بدون نیاز به تجهیزات
  • امکان شبکه شدن ، انتقال و دریافت پارامترهای موتور و درایو با سیستم کنترل مرکزی

اتوماسیون آسام ، فروش ویژه سیمو درایو های موجود خود را طبق صورت زیر اعلام می دارد.