اینستاگرام
abolfazll910
تلگرام
coasam@
ایمیل
info@coasam.com

در این قسمت از آموزش های اتوماسیون ، تهیه شده توسط اتوماسیون آسام وارد کننده محصولات مختلف از جمله PLC های زیمنس، با مراحل مختلف ایجاد و طراحی یکFACEPLATE در نرم افزار WINCC زیمنس که برای کار با PLC های زیمنس می باشد، آشنا خواهید شد….!

 

 1. وارد صفحه ایجاد شده به نام P1_FACEPLATE شوید در صورتی که این صفحه را ایجاد نکرده‌اید در محیط اصلی نرم افزار WINCC زیمنس و در بخش GRAPHIC DESIGNER آن را ایجاد نموده و با دوبار کلیک روی آن وارد محیط این صفحه شوید.
 2. در فضای خالی صفحه کلیک راست نموده و در بخش PROPERTIES صفحه با انتخاب گزینه GEOMETRY تنظیمات دلخواه را انجام دهید.
 3. روی گزینه COLORS کلیک نموده و با انتخاب گزینه BACKGROUND COLOR رنگ پس زمینه صفحه را روی رنگ کرم تنظیم نمایید.
 4. از بخش OBJECT PALETTE و زیربخش WINDOWS OBJECT گزینه BUTTON را انخاب نموده و سه دکمه به نام‌های STOP,START و RESET ایجاد نمایید.
 5. از بخش OBJECT PALETTE و زیربخش STANDARD OBJECT گزینه CIRCLE را انتخاب نموده و سه دایره ایجاد نمایید.
 6. از بخش OBJECT PALETTE و زیربخش STANDARD OBJECT گزینه STATIC TEXT را انتخاب نموده و سه متن به نام‌های ALARM_OVERLOAD و ALARM_FEED RUN ایجاد نمایید.
 7. از LIBRARY نرم‌افزار در بخش OPERATION و زیربخش TOGGLE BUTTONS یک کلید سلکتوری انتخاب نمایید.
 8. روی دکمه START کلیک راست نموده و گزینه PROPERTIES را انتخاب نمایید. در بخش EVENT گزینه MOUSE را انتخاب نموده و در ستون DYNAMIC مقابل گزینه PRESS LEFT دوبار کلیک نمایید تا کادری باز شود.
 9. در کادر DIRECT CONNECTION در بخش CONSTANT مقدار 1 را وارد نموده و در بخش TAG  START_REMOTE را انتخاب نمایید. روی دکمه OK کلیک نمایید.
 10. در تنظیمات دکمه START روی گزینه RELEASE LEFT دوبار کلیک نمایید. در کادر DIRECT CONNECTION در مقابل گزینه CONSTANCE عدد 0 را وارد نموده و در بخش TAG  START_REMOTE را انتخاب نمایید.
 11. تنظیمات انجام شده در مراحل 9 و 8 را برای دکمه STOP_REMOTE با انتخاب تگ STOP_REMOTE نیز انجام دهید.
 12. تنظیمات انجام شده در مرحله 9و8 را برای دکمه RESET_REMOTE با انتخاب تگ RESET_REMOTE نیز انجام دهید.
 13. با دوبار کلیک روی دکمه سلکتوری موجود در صفحه وارد تنظیمات آن شده و تنظیات آن را انجام دهید.
 14. روی دایره ایجاد شده در زیر گزینه RUN دوبار کلیک نموده و گزینه COLOR را انتخاب نمایید. در ستون DYNAMIC مقابل گزینه BACKGROUND COLOR کلیک راست نموده و گزینه DYNAMIC DIALOG را انتخاب نمایید. در کادر باز شده تنظیمات زیر را انجام دهید:
 • در بخش EXPRESSION/FORMULA تگ MOTOR_RUN را انتخاب نمایید.
 • در بخش DATA TYPE گزینه BOOLEAN را انتخاب نمایید.
 • در بخش VALID RANGE رنگ گزینه YES/TRUE را روی حالت سبز تنظیم نمایید.
 • در بخش VALID RANGE رنگ گزینه NO/FALSE را روی حالت خاکستری تنظیم نمایید.